Algemene gegevens

STICHTING GEGEVENS

Naam Stichting Team315
Telefoonnummer (06) 51 25 93 38
E-mail info@barundrecht-team315.nl
KvK nummer 61921335
RSIN/fiscaal nummer 854549663
Website https://barundrecht-team315.nl

ADRES

Adres Händelstraat 21
Postcode 2992 RC
Plaats Barendrecht

Onze bestuurssamenstelling

Voorzitter: Roland van Vugt
Penningmeester: Anton van Vugt
Secretaris: Michiel van Kruijsbergen

Doelstelling

De stichting heeft als doel uitkeringen te doen aan goede doelen en heeft geen winstoogmerk. Jaarlijks faciliteert zij één sportteam, namelijk het Roparunteam “Barundrecht-team315”. Daarnaast kunnen er activiteiten georganiseerd worden waarvan de opbrengsten ten goede komt aan goede doelen.

Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Team315

Ons beloningsbeleid

De bestuurders en teamleden ontvangen geen beloning. Gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2020

Gorzen Trailrun

Financiële verantwoording (per jaar)

2019