Barundrecht-team315 haalt in 2022 ruim €18.000 op voor de stichting Roparun

Het afgelopen Roparunjaar(2022) heeft Barundrecht-team315 €18.835 kunnen doneren aan de
stichting Roparun, dit bedrag is tot stand gekomen door het organiseren van diverse acties zoals het
verzorgen van Paasontbijtjes, chocoladeletters, collectes en een groot gedeelte door individuele
sponsoring van de teamleden. Ook is er nog een bedrag van €2.500 gedoneerd aan Hospice de
Reiziger in Barendrecht. Wij willen dan ook iedereen bedanken die gebruik heeft gemaakt van onze
acties en hopen dat we in de toekomst ook weer op hun steun kunnen rekenen.