Statiegeld Actie 2023-2024

Doneer jij ook je statiegeldbon?

De komende weken organiseren de Jumbo filialen in Barendrecht in samenwerking
met Barundrecht-team315 een actie voor Stichting Roparun! Stichting Roparun kent
dit geld toe aan instellingen, goede doelen of projecten die bijdrage aan de missie
van Roparun:

‘Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden
toegevoegd aan het leven’

Je kunt hierbij denken aan een inloophuis waar (ex-)kankerpatiënten en/of naasten
elkaar kunnen ontmoeten. De inrichting van een hospice om er voor te zorgen dat
mensen tijdens hun laatste levensfase in een prettige omgeving kunnen verblijven of
bijvoorbeeld een fijne dag uit voor zieke kinderen en hun broertjes of zusjes.

Als je gelooft in de kracht van ‘samen’ zet je je in voor elkaar.
Jij kunt Stichting Roparun steunen door je statiegeldbon te doneren. Bij het
flesseninleverpunt staat in de actieperiode een donatiebox, hier kan de statiegeldbon
gedoneerd worden.

Alvast dank!